تخفیف ویژه!
کد شناسه :70868

همه ما شگفت انگيزيم

Rated 5.00 out of 5 based on 0 بررسی
(0 بررسی)

كتاب همه ما شگفت‌انگيزيم! : اوگي مي‌داند كه يك بچه‌ي معمولي نيست، اما كارهاي معمولي زيادي انجام مي‌دهد. احساساتش معمولي است ولي ظاهرش نه. اما فقط اوگي نيست كه با بقيه فرق دارد. هركسي با ديگران فرق دارد و شگفت‌انگيز است. اوگي مي‌گويد، من مي‌دانم كه نمي‌توانم قيافه‌ام را عوض كنم. اما شايد، فقط شايد... آدم‌ها بتوانند نگاهشان را عوض كنند و...