تخفیف ویژه!
کد شناسه :70743

چين و ژاپن

Rated 5.00 out of 5 based on 0 بررسی
(0 بررسی)
موجود نیست

كتاب چين و ژاپن : بر ديوارها سخنان حكيمانه كنفوسيوس نقش بسته است: شاه همچون باد است؛ مردم همچون علف. علف بايد خم شود چون باد بگذرد. باد گذشت، علف پژمرد، تنها سخن باقي ماند. از درهاي قرمز شينتو گذشتم و وارد پارك شدم و لرزيدم، انديشيدم چه قدرت وسيعي نژاد سپيد مي‌داشت اگر ايماني بزرگ داشتيم. اكنون يا بيهوده و فاضلانه لبخند مي‌زنيم يا ديوانه‌وار در دوزخ فرديت مي‌تنيم، ريشه‌كن شده، بدون پيوستگي، بدون اميد. ژاپني‌ها شايد به سرابي موهوم ايمان داشته باشند، اما به نتايج بزرگ، پرثمر، و عملي دست مي‌يابند؛ حال آن‌كه ما كه به چيزي ايمان نداريم به حقارت زندگي مي‌كنيم و تا ابد مي‌ميريم و...