تخفیف ویژه!
کد شناسه :70417

فقط آرزو كن(ولي ساده و روشن)

Rated 5.00 out of 5 based on 0 بررسی
(0 بررسی)
موجود نیست

كتاب فقط آرزو كن(ولي ساده و روشن) : هر انديشه ناب ترين انرژي است، و اين انرژي بر آن است كه وجود خويش را آشكار كند، بدين معني كه انديشه به عمل تبديل شود. انرژيارسالي بر سر راهش در پي يافتن يك انرژي هماهنگ است، يعني انرژي اي كه درست با انديشه ي ما همصداست. با نيروي انديشه هايمان همه ي آنچه كه درباره ي خود و ديگران مي انديشيم را به درون زندگي مان مي كشيم و...