تخفیف ویژه!
کد شناسه :70255

به ياد محمد قزويني

Rated 5.00 out of 5 based on 0 بررسی
(0 بررسی)

كتاب به ياد محمد قزويني : چكيده: ياد كردن محمد قزويني به هر مناسبتي مغتنم است و هر چند مجموعه‌اي كه به ياد گردآوري و چاپ شود در قبال خدمات مهم او به ادب و تاريخ ايران قدرشناسي ناچيزي است. دركتاب حاضر بيست و يك گفتار مندرج است كه از آن ميان شانزده گفتار نوشته دانشمندان و پژوهشگران ايراني و پنج گفتار از ايران شناسان اروپا و تركيه است . در تمام مقالات اين كتاب به علاقه‌ها و سليقه‌هاي علمي قزويني توجه شده است و...