تخفیف ویژه!
کد شناسه :69906

نامه هاي نيلي-نيلي در سرزمين زعفران

Rated 5.00 out of 5 based on 0 بررسی
(0 بررسی)
موجود نیست

كتاب نامه هاي نيلي-نيلي در سرزمين زعفران : چكيده: به گفته نويسنده اين كتاب: «نيلي» يك گربه ايراني است به نقاط مختلف كشور سفر مي‌كند و از بناهاي تاريخي و غذاها و آداب و رسوم مردم مي‌گويد. او تأكيد دارد: البته در اين مجموعه تنها يك سري اطلاعات خشك و دائره‌المعارفي به بچه‌ها داده نشده. بلكه كودكان را در قالب داستان كه شيوه جذاب و اثرگذاري است با نواحي مختلف ايران AO?C كرده‌ايم. داستان‌ «نيلي در سرزمين زعفران» :بچه‌ها با خواندن اين كتاب خراسان را مي‌شناسند. به توس و نيشابور مي‌روند و با فردوسي و خيام و عطار AO?C مي‌شوند. چاي زعفراني مي‌خورند و مشتي نخود و كشمش در جيب خود مي‌ريزند و روانه كرمان و يزد مي‌شوند و...