تخفیف ویژه!
کد شناسه :69796

فن بديع در زبان فارسي- بررسي تاريخ تحليلي صنايع بديعي از آغاز تا امروز

Rated 5.00 out of 5 based on 0 بررسی
(0 بررسی)
موجود نیست

كتاب فن بديع در زبان فارسي- بررسي تاريخ تحليلي صنايع بديعي از آغاز تا امروز : بخشي از كتاب: ?پيوند صنايع بديعي با شعر و آثار ادبي، پيوندي ديرينه است، به گونه‌اي كه مي‌توان گفت صنايع بديعي و آثار ادبي، زادروزي يكسان دارند. شايد از همين رو اصطلاح صنعت براي هنرهاي بديعي، اصطلاح در خوري نباشد؛ چرا كه غالب آنها با ذات و سرشت آثار ادبي، پيوندي ناگسستني دارند و ويژگي ذاتي را صنعت و آرايش نمي‌نامند. جاي شگفتي است كه علي رغم ديرينگي و قدمت توجه به آرايه‌هاي ادبي، كوشش در شناخت اين صنايع و بررسي ملاك‌ها و معيارهاي زيبايي آنها در قالب اثري مدون، قدمت چنداني ندارد و در زبان فارسي از قرن پنجم فراتر نمي‌رود. هر چند نشانه‌هايي از وجود آثاري در اين زمينه، پيش از قرن پنجم، حكايت دارد؛ اما آنچه امروز به دست ما رسيده، يادگار همين قرن است. اين در حالي است كه قرن پنجم، قرن ظهور نوابغ بلاغت اسلامي و اوج مطالعات بلاغي در زبان عربي است و به ناچار تأليف نخستين كتاب بلاغي فارسي، ترجمان البلاغه، بر پايه‌ آثار عربي صورت گرفته و تقليدي از كتاب و...