تخفیف ویژه!
کد شناسه :67769

گل هاي كاغذي

Rated 5.00 out of 5 based on 0 بررسی
(0 بررسی)

كتاب گل هاي كاغذي : بخشي از كتاب- هوا گرم شده بود. كم حوصله بودم.كتاب ها را گوشه اتاق روي هم چيده و برنامه امتحانات را با پونز به ديوار چسبانيده بودم. رفته بودم توي فكر حرف هاي آقاي منظم، دبير جبر: حالا بايد درس ها رو خوند. توي همين هواي سرد زمستان! نبايد فرصت رو از دست داد. چهار روز ديگه توي بهار كه هوا رو به گرم شدن مي ره، براي كسي حوصله درس حفظ كردن نمي مونه و...