تخفیف ویژه!
کد شناسه :8664

روش هاي تحقيق در علوم رفتاري

Rated 5.00 out of 5 based on 0 بررسی
(0 بررسی)

كتاب روش هاي تحقيق در علوم رفتاري : تنظيم مطالب و فصل هاي كتاب بر پايه يك مفروضه اصلي قرار داشته است. اين مفروضه شامل آن است كه براي كسب دانش و مهارت هاي لازم در روش تحقيق در علوم رفتاري، دانشج بايد علاوه بر آشنا شدن با روش علمي، بر دانش و مهارت هاي مربوط به مراحل تدوين يك طرح تحقيق، نحوه اجرا و چگونگي تحليل داده هاي حاصل از آن نيز تسلط يابد و....