تخفیف ویژه!
کد شناسه :66142

نوشته روي ديوار

Rated 5.00 out of 5 based on 0 بررسی
(0 بررسی)
موجود نیست

كتاب نوشته روي ديوار : -خودم را كشيدم پشت تخته سنگ و منتظر شدم تا خرس، حسابي نزديك بشود. به بيست قدمي ام كه رسيد، از پشت تخته سنگ بيرون آمدم و پيشاني اش را نشانه گرفتم و گذاشتم كه كمي ديگر، جلوتر بيايد. حالا خرس هم مرا ديده بود و غرش كنان، مي آمد طرفم. ديگر معطل نكردم. تق! شليك كردم. امّا تير در نرفت. فشنگ گير كرده بود. آقا، مرا مي گويي! يخ كردم. اي بخشكي شانس! حالا چه كار كنم؟ تنها كاري كه توانستم بكنم، اين بود كه زود بپرم و از تخته سنگ بروم بالا. خلاصه، قبل از اينكه دست خرس بِهِم برسد، خودم را كشيدم بالا. خرس با عصبانيت، دُور وبَرِ تخته سنگ گشت و گشت، امّا نتوانست بالا بيايد. حالا من شده بودم شكار و او شكارچي. درست به عكس چند دقيقه قبل و ...