تخفیف ویژه!
کد شناسه :65568

پژوهشي در حكايت سند باد بحري

Rated 5.00 out of 5 based on 0 بررسی
(0 بررسی)

كتاب پژوهشي در حكايت سند باد بحري : بخشي از كتاب: حكايت سفرهاي سندباد بحري گنجينه اي‌ست از اطلاعات جغرافيايي اعراب در باب سرزمين‌هاي دوردست شرق آسيا و جزاير اوقيانوس هند و درياي چين و كرانه‌هاي شرقي آفريقا به روزگار رونق و شكوفايي بازرگاني و دريانوردي مسلمين در خليج فارس و درياي عمان و اوقيانوس هند و خرمي و آباداني بصره و بغداد يعني عصر‌هارون الرشيد (???-??? ه. ق. قرون هشتم و نهم ميلادي) كه دست‌كم بخشي از آنها واقعي و مشتمل بر مفاد و داده‌هاي در اصل حقيقي‌اند و ظاهراً در قرن چهارم هجري ( دهم ميلادي) در بصره تدوين شده است. بنابراين حكايات سندباد بايد از روايات مختلف دريانوردي و سفرنامه‌هاي سياحان و قصه‌هاي شگفتي كه بازرگانان از مشاهداتشان در كشورها و جزيره‌هاي ناشناخته مي‌گفته‌اند، فراهم آمده باشد و...