تخفیف ویژه!
کد شناسه :8384

فرانكشتاين يا پرومته نوين

Rated 5.00 out of 5 based on 0 بررسی
(0 بررسی)

كتاب فرانكنشتاين يا پرومته نوين: حادثه اي كه مبناي اين داستان است غير از قصه ي صرف اشباح و افسون و جادوست. بداعت و تازگي موقعيت هايي كه در داستان وصف مي شود دليل و عذر آن است و با آن كه خود حادثه به صورت واقع اي طبيعي نامحتمل است، ديدگاهي تخيلي عرضه مي كند كه دريچه اي براي نمايش اميال و آرزوهاي بشري است در سطحي جامع تر و كوبنده تر از آنچه مناسبات عادي رويدادهاي موجود بتواند القا كند و...