تخفیف ویژه!
کد شناسه :8299

به بچه ها گفتن از بچه ها شنيدن(1)

Rated 5.00 out of 5 based on 0 بررسی
(0 بررسی)

كتاب به بچه ها گفتن از بچه ها شنيدن(1) : تنها عملي كه هرگز فكر نمي كرديم دست به اقدام آن بزنيم، اين بود كه كتابي بنويسيم كه در آن چگونگي مهارتهاي ارتباطي با فرزندان را براي پدران و مادران شرح بدهيم. ارتباط بين والدين و فرزندان امري بسيار شخصي و خصوصي است. اعتقاد به اين كه به هر فرد شيوه اي عرضه كنيم تا بتواند از طريق صحبت با فرزندانش رابطه هرچه نزديكتري برقرار كند، به نظر ما صحيح نمي آمد و...