تخفیف ویژه!
کد شناسه :63496

روش هاي پژوهش كيفي در مديريت بازرگاني

Rated 5.00 out of 5 based on 0 بررسی
(0 بررسی)

كتاب روش هاي پژوهش كيفي در مديريت بازرگاني : روش هاي پژوهش كيفي يكي از روش هاي رايج در پژوهش هاي علوم اجتماعي و علوم انساني مي باشد. در سال هاي اخير، اين روش در حوزه هاي مربوط به مديريت بازرگاني، خصوصا پژوهش هاي بازاريابي، مورد استقبال قرار گرفته و حجم مقالات و كتاب هاي منتشر شده با اسن روش، به شدت افزايش يافته است و...