تخفیف ویژه!
کد شناسه :7488

سفر زندگي(رقعي)فراروان

Rated 5.00 out of 5 based on 0 بررسی
(0 بررسی)

كتاب سفر زندگي : نويسنده از آن رو به نوشتن اين كتاب پرداخته چون هنوز شمار زيادي به طور كتبي و شفاهي، پرسش هايي را در مورد مفهوم هستي و وجود مطرح مي كنند. آنان مي خواهند بدانند چگونه مي توانند بهترين فردي باشند كه مي توانند بي آن كه تجربيات گذشته، كارهايي كه ممكن است نسبت به آنان انجام شده باشد يا نشده باشد را مدنظر داشته باشند و...