تخفیف ویژه!
کد شناسه :7303

گفت و گوهاي اديب برومند

Rated 5.00 out of 5 based on 0 بررسی
(0 بررسی)

كتاب گفت و گوهاي اديب برومند - استاد" اديب برومند" در سال 1303 در شهر گز از بخش شمالي شهرستان برخوار اصفهان متولد شده و با داشتن ليسانس از دانشگاه تهران، پس از سي سال وكالت دادگستري و مشاورت قضايي، اكنون مدت هاست به تحقيقات ادبي و در رياست شوراي مركزي جبهه ملي ايران به اداره امور آن جبهه اشتغال دارد. مجموعه(گفت و گوهاي اديب برومند) شامل 15 مصاحبه ايشان با رسانه ها و روزنامه ها به مناسبت هاي گوناگون است. مصاحبه با آخرين نسل از جبهه ملي و مبارزات ملي شدن صنعت نفت و شايد واپسين قصيده سرا. او را مي توان تاريخ شفاهي معاصر ايران دانست، سينه اي پر از حرف و خاطره و...