تخفیف ویژه!
کد شناسه :55805

دستورالعمل پيشرفته براي دستيابي به موفقيت كامل

Rated 5.00 out of 5 based on 0 بررسی
(0 بررسی)

كتاب دستورالعمل پيشرفته براي دستيابي به موفقيت كامل : هركدام از ما توانايي بازي زندگي را با هماهنگي، توازن و شادي داريم اما بايد قوانين و اصول آن را بدانيم كاري كه در اين جا مي خواهيم انجام دهيم، شناخت، يادآوري و استفاده از اين اصول براي پيشرفت در كيفيت زندگي مان است. زندگي طبق اصول و قولنين فيزيكي عمل مي كند و...