تخفیف ویژه!
کد شناسه :51065

ناسيوناليسم و مدرنيسم

Rated 5.00 out of 5 based on 0 بررسی
(0 بررسی)
موجود نیست

كتاب ناسيوناليسم و مدرنيسم : اين مسئله مدرنيت يا قدمت ملت ها در دو دهه اخير نكته اساسي در مطالعه ملي گرايي شده است. فوران اخير ملي گرايي قومي در بسياري نقاط جهان فقط سوالات مبهم بيش تري درباره منشا، خصلت و پيامدهاي ملي گرايي مطرح كرده است. ده سال اخير شاهد رشد پديده اي در حيطه عمل و نظر ملي گرايي بوده است و...