تخفیف ویژه!
کد شناسه :30

هيچ چيز مثل مرگ تازه نيست

Rated 5.00 out of 5 based on 0 بررسی
(0 بررسی)
موجود نیست

كتاب هيچ چيز مثل مرگ تازه نيست : بخشي از كتاب- با چشم هاي زرد- پاييز در ايوان خانه نشسته بود- و من به پرندگاني پير فكر مي كردم- كه ديگر هيچ كوچي- از مرگ دورشان نخواهد كرد- به اين كه تنها چند پله ايم- در فاصله ي دو پاگرد- و نبض دست هايم- تيك تاك بمبي ست- كه زمان انفجارش را پنهان كرده اند و...