تخفیف ویژه!
کد شناسه :5516

بازي هاي رواني مردم

Rated 5.00 out of 5 based on 0 بررسی
(0 بررسی)
موجود نیست

كتاب بازي هاي رواني مردم - زماني كه كتاب بازي هاي "اريك برن" را مطالعه كردم، تصميم گرفتم كه اين موضوع را در فرهنگ ايراني رديابي كنم. بدين منظور به تحقيق و بررسي حقه ها، كلك ها و بازي هاي رواني در ادبيات عامه ايران بر اساس رويكرد تحليل رفتار متقابل (TA) پرداختم. شايد اين مبحث علاقه مندان به اين مفهوم را به نقد و بررسي علمي و ارائه پيشنهاد هاي هوشمندانه وا دارد. اما آن چه در اين جا وجود دارد جستاري در زمينه ادبيات عامه ايران از بعد روان شناسانه است. مخاطبان و خوانندگان عزيز با مطالعه اين كتاب مي توانند خود را در برابر نيرنگ ها، فريب ها و ... كه در زندگي روزمره با آن رو به رو مي شوند مصون بدارند. اين كتاب در نوع خود قابل تامل و تحقيق است و...