تخفیف ویژه!
کد شناسه :43060

گزينه ادب پارسي(9)گزيده مثنوي معنوي

Rated 5.00 out of 5 based on 0 بررسی
(0 بررسی)

كتاب گزينه ادب پارسي(9)گزيده مثنوي معنوي : كتابي كه هم اكنون در دست شماست، گرچه بيشتر به گروه دوم متمايل است، با اين همه خود را به داستانهاي مثنوي محدود نكرده و خارج از چهارچوب قصه ها نيز دست به انتخاب زده است. از اين روي مي توان آن را نوينوعي گزيده داستاني مضموني خواند. مقصود فراهم آورنده اين گزيده از تركيب اين دو روش، دست يافتن به منتخبي كاملتر است و...