تخفیف ویژه!
کد شناسه :40417

گزيده (36)هزارويك شب (2)

Rated 5.00 out of 5 based on 0 بررسی
(0 بررسی)

كتاب گزيده (36)هزارويك شب (2) : بخشي از كتاب- حكايت كرده اند كه در عهد خلافت هارون الرشيد دو مرد بودند: يكي احمد دنف نام داشت و ديگري را حسن شومان مي گفتند و هر دو خداوند مكر و حيلت بودند و كارهاي عجيب از ايشان سر مي زد و بدان سبب خليفه ايشان را خلعت داده، احمد را مقدم ميمنه و حسن شومان را مقدم ميسره كرده بود و به هر يك از ايشان در ماهي هزار دينار مي داد و...