تخفیف ویژه!
کد شناسه :20489

مباني بازارها و نهادهاي مالي

Rated 5.00 out of 5 based on 0 بررسی
(0 بررسی)
موجود نیست

كتاب مباني بازارها و نهاد هاي مالي - بخشي از متن - در اقتصاد مبتني بر بازار، تخصيص منابع اقتصادي برآمد بسياري تصميمات خصوصي است. قيمت ها علايمي در اقتصاد مبتني بر بازار هستند كه منابع اقتصادي را به بهترين كاربرد راهنمايي مي كنند. در اين كتاب هدف ما توجه به يك بخش از بازار عوامل، يعني بازار دارايي هاي مالي يا ساده تر بگوييم، بازار مالي است. اين كتاب در زمينه اقتصاد به بررسي واسطه هاي مالي و نوآوري هاي مالي، نقش دولت در بازار مالي، نهادهاي سپرده پذير، واسطه هاي غير مالي سپرده پذير و صندوق هاي بازنشستگي مي پردازد.