تخفیف ویژه!
کد شناسه :42582

كشف الحقايق

Rated 5.00 out of 5 based on 0 بررسی
(0 بررسی)
موجود نیست

كتاب كشف الحقايق : اين كتاب مهم ترين تاليف نسفي، عارف قرن هفتم هجري، است كه به نثري روان و فصيح نوشته شده و يكي از آثار مهم عرفاني و ادبي اين قرن به شمار مي رود. اين كتاب در اصل مشتمل بر يك مقدمه و ده رساله و يك خاتمه بوده، ولي نسخه موجود فقط مشتمل بر يك مقدمه و هفت رسالهاست و كتاب حاضر نيز محتوي همان است و...