تخفیف ویژه!
کد شناسه :1792

اردك سياه

Rated 5.00 out of 5 based on 0 بررسی
(0 بررسی)
موجود نیست

روبن و جوي كنار ساحل جسدي را در لباس رسمي شب ، پيدا مي كنند. آنها شك ندارند كه اين جريان با قاچاق ارتباط دارد. قانون ممنوعيت قاچاق به شدت اجرا مي شود و با اين حال خيلي از مردم، دستي در اين كار دارند. پيداش دن جسد،پاي قاچاقچيان ديگر را هم به ماجرا مي كشد. روبن با ناخداي شجاع كشتي اردك سياه آشنا و ناخواسته درگير ماجرا مي شود.