تخفیف ویژه!
کد شناسه :22479

مجموعه14 قصه 14معصوم

Rated 5.00 out of 5 based on 0 بررسی
(0 بررسی)
موجود نیست

كتاب مجموعه14 قصه 14معصوم - بخشي از كتاب: روزي بود، روزگاري بود. در سرزمين عربستان شهري بود به نام مكه. در مكه مردمي زندگي مي كردند كه به قبيله قريش معروف بودند. قبيله قريش از محترم ترين قبيله هاي عرب بود. در ميان مردم اين قبيله مرد بزرگواري  زندگي مي كرد به نام « عبدالمطلب ». عبدالمطلب بزرگ قريش بود. عبدالمطلب ده پسر داشت. از ميان اين ده برادر، يكي بود كه از همه زيبا تر بود. مهربان تر و شجاع تر بود. او « عبدالله » نام داشت. همه مردم عبدالله را دوست مي داشتند. عبدالمطلب هم او را از بقيه پسرهايش بيش تر دوست مي داشت. براي همين، وقتي عبدالله به سن جواني رسيد، پدرش عبدالمطلب، از ميان دخترها، بهترين دختر را انتخاب كرد و به ازدواج عبدالله درآورد. اين زن « آمنه » نام داشت و...