تخفیف ویژه!
کد شناسه :79

نمادهاي اسطوره اي و روانشاسي زنان

Rated 5.00 out of 5 based on 0 بررسی
(0 بررسی)
موجود نیست

كتاب گل ريز - روبرويم ايستاده اي و مي خواهي كه تو را ببخشم، شايد بتوانم، اما به من بگو كه چگونه مي توانم يك بار ديگر به تو اعتماد كنم؟! كار سخت، اعتمادي دوباره است. ديگر مثل آن روزها نيست، امروز براي با هم بودن به دنبال هزار دليل مي گرديم و براي گسستن از هم فقط يك بهانه كافي ست. فقط يك اتفاق ساده! درست مثل شكستن كه صدايش يك لحظه در گوش مي پيچد، اما آثارش براي هميشه باقي مي ماند! و...