پارادايم جديد

پارادايم جديد
  • شابک : 9786004363518
  • نام کتاب : پارادايم جديد(رقعي)علمي و فرهنگي
  • ناشر : علمي و فرهنگي
  • نوبت چاپ : 1
  • مولف : آلن تورن
  • مترجم : سلمان صادقي زاده
  • قطع : رقعي
  • نوع جلد : شميز
  • تعداد کل صفحات : 336
  • خلاصه كتاب : کتاب پارادايم جديد :اثر حاضر، که تاکنون به زبان‌هاي متعددي ترجمه شده است، از مهم‌ترين آثار در تبيين منطق کلان دنياي امروز براي درک پديده‌هاي نوظهور اجتماعي تلقي مي‌شود. جنبش‌هاي اجتماعي جديد، پايان جامعه، بحران بازنمايي، فردگرايي رهايي بخش، حقوق فرهنگي، پست فمينيسم، بازگشت سوژه، جهان پسا اجتماعي و گذار از جامعه‌شناسي کلاسيک از مباحث چالش برانگيزي است که کتاب بدان پرداخته است. در اين اثر است که تورن به طرح نظريه چرخش‌هاي پارادايمي پرداخته است؛ چرخش‌هايي که از پارادايم متافيزيکي آغاز شد و با گذار از پارادايم سياسي و سپس پارادايم اجتماعي‌اقتصادي، اکنون به پارادايم فرهنگي رسيده است؛ پارادايمي که ناظر بر مرگ جامعه مردان و تولد جامعه زنان است و نزاع مرکزي آن پيرامون بازشناسي، و نه بازتوزيع، صورت‌بندي مي‌شود. همچنين از مواجه‌هاي جديد با مدرنيته سخن رفته که در پي آن مهار سرمايه داري لگام گسيخته، پي‌افکندن جامعه‌مدني جهاني، مدرنيزاسيون منعطف، نفي مدرنيسم و گذار جوامع واپس مانده به دنياي مدرن ممکن مي‌شود و...