وزن شعر فارسي

وزن شعر فارسي
  • شابک : 9789643152246
  • نام کتاب : وزن شعرفارسي(وزيري)توس
  • ناشر : توس
  • نوبت چاپ : 8
  • مولف : پرويز ناتل خانلري
  • قطع : وزيري
  • نوع جلد : شميز
  • تعداد کل صفحات : 304
  • خلاصه كتاب : کتاب وزن شعر فارسي : بخشي از کتاب: ?اما اين طرح و بحث درباره وزن شعر فارسي در آغاز انتشار چنان غريب مي‌نمود که اديبان از خواندن و شنيدن آن پرهيز مي‌کردند و نکته‌هاي تازه‌اي که در آن مطرح شده بود و با شيوه هزارساله اين علم مغايرت داشت در نظر ايشان نوعي ارتداد به شمار مي‌رفت. با اين حال، اين بحث و طرح نو کم‌کم در مباحث ادبي چنان جاي خود را باز کرد که در بعضي از دانشکده‌ها جزء مسائل درسي قرار گرفت؛ بعضي از اديبان و استادان آن را خواندند و آموختند و بناي مطالعه و تحقيقات تازه خود را بر آن نهادند. اصطلاحات و تعريفات تازه و ابتکاري اين کتاب چنان در اذهان جايگير شد که در کتاب‌هاي ادبي و «دائرةالمعارف»هايي که در اين سال‌ها تدوين و تأليف يافت غالب آنها مانند اصطلاحات مقبول عام و تعريفات واضح نزد اهل فن، بکار رفت و چنان معتبر و مسلم شناخته شد که در نقل آنها ذکر مأخذ و نام نگارنده را از قلم انداختند و نکته‌ها و مطالب را که همه ابداع و ابتکار مؤلف بود و نخستين بار در اين کتاب آمده بود مانند مشهورات و مسلمات بي قيد منبع ثبت کردند و...